Pihasoiton huikea tulos 1974,24 euroa!

 

Turun Soitannollinen Kerho ry järjesti 28.5.2012 perinteisen Pihasoitto-tempauksen, jonka teema oli Auta vammaista lasta. Aisti ry osallistui Pihasoittoon keräämällä rahaa autististen ja ADHD- lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Suunnitelmissamme on ainakin uintiryhmät, salibandy-ryhmä ADHD-nuorille ja motoriikkaryhmä autistisille lapsille.

Turun Soitannollinen Kerho on 7.6.2012  luovuttanut meille osuutemme keräyksen tuotosta, joka kerättiin Turun Varissuon alueelta ja tilisiirtokampanjalla. Tulos on mahtava

1974,24 euroa! 

Lisäksi keräys tuotti muita lahjoituksia omalle tilillemme siten, että kokonaistuotto on 2024,24 euroa ja tämä summa ohjataan suoraan harrastoimintamme tukemiseen.

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry haluaa kiittää lämpimästi kaikkia Pihasoittoon osallistuneita lahjoittajia ja kerääjiä. Erityiskiitokset menevät Turun Soitannollisen Kerhon Janina Soinrannalle, joka esiintyi Itäkeskuksessa ja Karhunpesän edustalla!
 
Kiittäen ja katseen luottavaisesti tulevaisuuteen suunnaten, 
Aisti ryn hallitus