10.10.2012 Aikuisten autismin kirjon henkilöiden vertaistapaaminen

Autismikirjolaisten aikuisten ryhmä tapaa tällä kertaa

Panimoravintola Koulussa keskiviikkona 10.10. klo 17:30 alkaen.

Tapaamme Historianluokan edessä, eli pääovesta sisään ja käännös vasempaan ja käytävän päähän saakka. Ensin alkuun jutustelua tulevistä Empowerment-päivistä ja sen jälkeen sana on vapaa. Ryhmän postilistalle liittyminen: as-turku-subscribe@kof.fi

– ryhmän vetäjä Juha Ojaniemi