10.-12.6.2014 Aistin ja Salon seudun ADHD-yhdistyksen yhteinen kesäleiri 7-14-vuotiaille ADHD-oireisille lapsille

Aistin ja Salon Seudun ADHD-yhdistyksen yhteinen kesäleiri kouluikäisille, 7 – 14 -vuotiaille ADHD-oireisille lapsille ti 10. – to 12.6.1014 Salon Angelniemellä, Ankkurikellarissa. Leiri alkaa tiistaina klo 11 ja päättyy torstaina klo 15.

http://www.angelniemenankkuri.com./index.php?page=ankkurikellari&head=Ankkurikellari

Leirillä osallistujat saavat kokemusta kodin ulkopuolella itsenäisesti toimimisesta tuetusti. Lapset ja nuoret tutustuvat toisiinsa ja saavat vertaiskokemusta. Leirillä välitetään tietoa ADHD:sta ja siihen liittyvistä arkipäivän tilanteista.

Toiminnallisissa pienryhmissä pyritään vahvistamaan vuorovaikutustaitoja ja selviydytään erilaisista sosiaalisista tilanteista. Yöpyminen on kokemus kohti itsenäisempää toimintaa.

Leiri tarjoaa myös lasten perheille pienen lepohetken arkeen, joten sen välillinen vaikutus on paljon enemmän kuin leiriläisten määrä. Leirille otetaan 20 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä, 10 Aistista ja 10 Salon Seudun ADHD-yhdistyksestä. Leirimaksu on 45 e/osallistuja jäsenperheistä ja 90 e/osallistuja ei-jäsenperheistä.

Mikäli lapsi tarvitsee jatkuvaa henkilökohtaista apua ja ohjausta, tulee avustajan osallistua leirille. Avustajille leiri on maksuton.

Leiristä vastaavat Karoliina Polvi p. 050-3603666 ja Elina Kivelä p. 044-0367300

Leiriosallistujilta edellytetään voimassaolevaa vapaa-ajan ja tapaturmavakuutusta.

********************************************************************

Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä:

Aistin jäsenet seuraavan linkin kautta:

https://docs.google.com/forms/d/1i_V7zFmWZDPfVWLgH_lhJM0HlEQjfj2r0PpQblFa7B0/viewform?usp=send_form

Maksu suoritetaan lähetettävän laskun mukaan.

Salon jäsenet seuraavan linkin kautta:

https://docs.google.com/forms/d/1MTbTpACMcp6r94YwV8NWCqOv9zsOWMu76yj-CGumaxo/viewform?usp=send_form

Leirimaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen tilille FI55 5410 0220 2534 40, viestikenttään leiriläisen nimi.