Tutkija vierailee vertaistukiryhmissä

Tutkija ja tohtorikoulutettava Anne-Marie Tuikka vierailee vertaistukiryhmissä. Teillä on mahdollisuus vastata Tuikan kysymyksiin sähköisten palveluiden kehittämisestä ja niiden parantamisesta sekä sähköisten palveluiden tiedottamisesta. Tutkimukseen osallistuminen vaikuttaa omalta osaltaan myös palveluiden kehittämiseen tulevaisuudessa. Tuikka vierailee Asperger-lasten ja -nuorten vanhempien vertaistukiryhmässä 29.9. ja autismin kirjon lasten vanhempien vertaistukiryhmässä 5.10. Tule mukaan vaikuttamaan!

 

Hei,

Olen Turun yliopiston jatko-opiskelija ja olen tekemässä tutkimusta niistä palveluista, jotka on suunnattu autismin kirjon lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tutkimukseni keskittyy siihen, millaisia kokemuksia vanhemmilla on ollut palveluiden hakemisesta ja eri palveluntarjoajien kanssa toimimisesta. Koska pääaineeni on tietojärjestelmätiede, olen pohtinut, voisiko sähköisten palveluiden parantaminen tai uusien sähköisten palveluiden kehittäminen helpottaa julkisten palveluiden hakemista ja julkisten palveluntarjoajien kanssa toimimista. Olen myös miettinyt, kokevatko vanhemmat, että joistain julkisista palveluista voisi tiedottaa nykyistä paremmin.

Olisin kiinnostunut tekemään tutkimukseni yhteistyössä autismin kirjon lasten ja nuorten vanhempien kanssa. Haluaisin myös muokata tutkimusaihettani siten, että se kohdistuisi vanhemmille tärkeisiin asioihin. Tämän johdosta toivoisin voivani esitellä tutkimusaiheeni siitä kiinnostuneille vanhemmille Aisti ry: järjestämän vanhempien vertaistukiryhmän tapaamisen yhteydessä. Lisäksi keskustelisin mielelläni siitä, millaisia ajatuksia ja ideoita tutkimusaiheeni on herättänyt osallistujissa.

Ystävällisin terveisin,

Anne-Marie Tuikka
Tohtorikoulutettava
Turun kauppakorkeakoulu
Turun yliopisto