#Kovaaosaamista-kampanja

Suomessa tehdään vapaaehtoistyötä väkilukuun nähden todella paljon. Vapaaehtoistyötä voidaan tehdä harrastustoiminnassa, mutta myös yhdistyksissä ja järjestöissä. Vapaaehtoisia on n. 800 000, mikä tarkoittaa neljäsosaa kaikista työikäisistä.

Työnantajat eivät kuitenkaan ymmärrä hyödyntää vapaaehtoistoimijoiden tietotaitoa, eikä vapaaehtoistyön tekemistä arvosteta. Vapaaehtoistyö kartuttaa osaamista siinä, missä ansiotyökin, ja suomalaisten vapaaehtoisten keskuudessa onkin valtava määrä tietotaitoa.

Sitra ja Suomen Partiolaiset aloittivat yhteistyöhankkeen, minkä avulla on tarkoitus tuoda vapaaehtoistyössä saavutettua tietotaitoa näkyväksi. Kampanjan nimi on #kovaaosaamista, ja se jatkuu sunnuntaihin 4.12.2016. Ideana on haastaa vapaaehtoistoimijat listaamaan seitsemän asiaa, mitä he ovat oppineet vapaaehtoistyötä tehdessään. Kampanjasta voit lukea lisää täältä: http://www.sitra.fi/uutiset/tyoelaman-taitekohdat/millaista-kovaaosaamista-sinulla

Aisti ry ei toimisi ilman lukuisia vapaaehtoisia toimijoita. Tästä kaikille vapaaehtoisillemme suuri kiitos! Halusimme Aisti ry:ssä myös ottaa osaa tähän kampanjaan, ja teimme oman listamme siitä, mitä Aisti ry on oppinut kaikkien näiden vapaaehtoisvuosien aikana. Lista on tämän näköinen:

  • Kokemus- ja vertaisosaaminen
  • Tietous neuropsykiatrisista häiriöistä
  • Tapahtumien, koulutusten, harrasteryhmien ja vertaistuki-iltojen organisointikyky
  • Kyky ymmärtää erilaisuutta
  • Kuuntelemisen ja auttamisen taito
  • Edunvalvonta
  • Yhdistystoimintatietous

Nyt haluammekin haastaa juuri sinut tekemään oman listasi! Mitä kaikkea olet oppinut tehdessäsi vapaaehtoistyötä? Kerro meille!