22.11.2017 Neurokirjolla olevien lasten haasteiden tunnistaminen ja tukeminen konkreettisin keinoin

Neurokirjolla olevien lasten haasteiden tunnistaminen ja tukeminen konkreettisin keinoin!

Tähän tähtää Esteetön lapsuus-hanke, joka esittäytyy keskiviikkona 22.11. klo 17.30-19.30 Lounatuulet-yhteisötalon Jalava-kokoustilassa os. Läntinen pitkäkatu 33. Tule rohkeasti mukaan kuuntelemaan mitä hankkeessa on suunnitteilla ja osallistumaan keskusteluun.

Tilan henkilömäärä on rajallinen, joten ilmoitathan tulostasi viimeistään ti 21.11. s-postiosoitteeseen anurantanen82@outlook.com.

Esteetön lapsuus-hanke (2017-2019) tunnistaa neurokirjon lasten ja nuorten kohtaamia esteitä ja haasteita ja antaa niille neuropsykiatrisen selityksen. Neurokirjolla tässä hankkeessa tarkoitetaan henkilöitä, joilla on autismikirjon, ADD-, ADHD- tai Tourette-diagnoosi tai piirteitä jostakin näistä.

Hankkeessa tuotettava opas mahdollistaa ympäristön, ohjaustapojen ja kasvatusmallien muokkaamisen niin, että lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen helpottuu.

Hankkeessa tuotettavat materiaalit on suunnattu neurokirjon lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille: vanhemmille, hoitajille, opettajille, ohjaajille ja avustajille.

Hanketta hallinnoi Autismisäätiö. Yhteistyössä mukana on lisäksi ADHD-liitto, Aisti ry, Helsingin opetusvirasto, Kyröskartano, Pelastakaa Lapset, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys, Suomen Vanhempainliitto sekä Väestöliitto.

 

Esteetön lapsuus video YouTubessa:

https://www.youtube.com/watch?v=hgFIl_wilBw