Voimaa vertaisosaajalta!

Autismi- ja Aspergerliiton vertaisosaajat antavat tukea, kun autismikirjon diagnoosi on tuore tai ole vielä varmistunut. Vertaisosaajat ovat autismikirjon aikuisia, vanhempia ja omaisia, joilla on omakohtainen kokemus autismikirjosta ja arjessa selviytymisestä.

Kaikki vertaisosaajat ovat käyneet Autismi- ja Aspergerliiton vertaisosaajakoulutuksen. He tekevät vapaaehtoistyötä. He antavat lyhytkestoista tukea täysi-ikäisille.

Jos kaipaat kuuntelijaa, keskustelua tai tukea, ota yhteys vertaisosaajaan: www.autismiliitto.fi/vertaisosaaja