Isovanhemmat ja lapset metsään!

Isovanhemmat ja lapset metsään! -kehittämishanke on tarkoitettu vahvistamaan erityistä tukea tarvitsevan lapsenlapsen ja isovanhemman suhdetta. Kehittämishankkeessa on tarkoituksena kehittää kohderyhmälle soveltuvaa luontolähtöistä toimintaa, josta saadut hyödyt on mahdollista siirtää erityislapsen ja isovanhemman lähiympäristöön.

Kohderyhmänä on lapset, joilla todettu neuropsykiatrista oireilua tai laaja-alaista kehitysviivettä sekä heidän isovanhempansa. Diagnoosia ei vaadita, mutta sellainen saa olla.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan lapsenlapsen ja isovanhemman välistä suhdetta.

2. Kehittää erityistä tukea tarvitsevalle lapsenlapselle ja isovanhemmalle luontolähtöisiä tapoja viettää aikaa yhdessä.

3. Siirtää kehittämishankkeen tukimateriaali järjestöjen ja potilasyhdistysten käyttöön.

Luontolähtöistä toimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän isovanhemmilleen suurella sydämellä.

Metsässä tapahtuu!

Kehitämme tässä hankkeessa yhteistä luontolähtöistä toimintaa isovanhemmille ja

5–14 -vuotiaille lapsille. Kuulutte kohderyhmäämme, jos tunnistat esimerkiksi joitakin näistä piirteistä lapsenlapsessasi:

-keskittyminen on lapselle vaikeaa

-lapsi käyttäytyy vilkkaasti

-sosiaaliset tilanteet saattavat olla hankalia lapselle

-uusien asioiden oppiminen on lapselle hitaampaa ikätovereihin nähden

-lapsi saattaa olla erityisen taitava jossain asiassa

Haluamme tarjota luontokokemuksia erityisesti lapsille, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä tai laaja-alaista kehitysviivettä sekä heidän isovanhemmilleen. Osallistuminen ei edellytä lapselta diagnoosia, mutta sellainen saa olla. Jos olet epävarma, kuulutteko toiminnan kohderyhmään katso lisätietoa neuropsykiatrisista ilmiöistä ja kehitysviiveestä. Tervetuloa mukaan!

Yhteistyössä:

Miina Sillanpään säätiö

LUKE Luonnonvarakeskus

Leijonaemot ry

Aisti ry

Salon seudun ADHD-yhdistys ry

Lisätietoja ja ilmoittautumiset alla olevasta linkistä:

https://www.lastenkuntoutus.net/perheille/yksilollinen_perhekuntoutus/isovanhemmat_ja_lapset_metsaan%21