Koronatiedote 5.11.2020

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n hallitus on päättänyt pitää yhdistyksen toiminnan käynnissä huolimatta koronaepidemian etenemisestä. Näin haluamme tukea yhdistyksen kohderyhmien hyvinvointia. Yhdistys huomioi kuitenkin toiminnassaan viranomaisten (STM, AVI, THL) antamat ohjeet ja viranomaisten niin määrätessä toiminta keskeytetään.

Yhdistyksen toimenpiteet turvallisen osallistumisen mahdollistamiseksi:

– Kaikki koulutus- ja tiedotustoiminta toteutetaan syksyllä 2020 ja keväällä 2021 etäyhteyksien kautta (pääasiassa Zoom).

– Vertais-, harraste- ja kerhotoiminta jatkuu rajoitetuilla osalllistujamäärillä ja jokainen osallistuja ymmärtää, että osallistuminen saattaa johtaa altistumiseen koronavirukselle. Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita tarkkaan osallistumista.

– Vertaistukitoiminnassa jokainen ohjaaja päättää itsenäisesti jääkö ryhmä tauolle vai tapaako ryhmä toimistolla tai etänä. Lähitapaamisissa ohjaajat huolehtivat turvavälien toteutumisesta ja ohjeistavat hygieniakäytänteissä (yskiminen, käsien pesu ja desinfiointi). Ryhmien osallistujamäärää on rajoitettu ja mahdollisien altistumisten varalta lähitapaamisiin osallistujilta kerätään yhteystiedot (nimi+puhelinnumero) anonyymisti. Yhteystiedot säilytetään lukollisessa kaapissa ja ne hävitetään 2-4vkoa tapaamisen jälkeen (lisätiedot tietosuojaselosteessa).

– Vertais- ja kerhotoiminnassa voi tulla tilanteita, joissa turvavälejä ei ole mahdollista säilyttää (esim. vierailut, kohonnut osallistujamäärä). Osallistujien kannattaakin pitää mukanaan maskia voidakseen tarvittaessa suojata muita ja itseään.

– Uimaryhmien kokoa on rajattu, pukeutumistiloissa oleskelua porrastetaan ja tarvittaessa käytetään maskia kaikkien suojaamiseksi.

– Yhdistys on hankkinut ohjaajien ja kävijöiden suojaamiseksi mm. käsidesiä ja maskeja.

Mihinkään yhdistyksen lähitoimintaan ei saa osallistua sairaana (ylähengitystietulehduksen oireet, vatsaoireet, flunssaoireet ylipäänsä). Kaikki ohjaajat on yhdistyksen taholta ohjeistettu ohjaamaan flunssaoireiset osallistujat pois tilaisuudesta.

Yhdistyksen hallitus toivoo, että näillä toimenpiteillä voidaan taata turvallinen osallistuminen kaikkille. On tärkeää muistaa, että jokainen osallistuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisesta toimintaympäristöstä. Hallitus toivoo kaikkien Aistin vertaistuki- harrastus- ja kerhotoimintaan osallistuvien toimivan vastuullisesti ohjeita noudattaen ja muut osallistujat huomioon ottaen.

Lisätietoja aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi