Kuuleko koulu? -etävertaistukiryhmä autismikirjon lasten ja nuorten ammattilaisvanhemmille 9.11.2021

Syksyllä 2021 autismikirjon lasten ja nuorten vanhemmilla, jotka ovat erityisopettajia tai kohtaavat työssään neurokirjon ihmisiä on mahdollisuus osallistua suljettuun etävertaistukiryhmään, jossa 3-5 tapaamiskerran aikana pohditaan oman lapsen/nuoren koulunkäyntiä monelta eri kantilta. Tapaamisten aikana esimerkiksi keskustellaan koetuista tilanteista, yhteistyön herättämistä tuntemuksista ja pohditaan miten yhteistyötä voisi parantaa. Osallistujien toivotaan sitoutuvan kaikkiin tapaamisiin.

Milloin? Alkaa tiistaina 9.11.2021 klo 18-20
Missä? Etätapaaminen Zoomissa

Ilmoittautuminen tästä linkistä : https://forms.gle/bu3raBPFT4Maskb29

Annettu aikataulu on alustava ja ensimmäisellä tapaamisella vielä varmistetaan ja tarvittaessa kalenteroidaan tapaamiset niin, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua kaikkiin kertoihin. Voit siis ilmoittautua vaikkei ensimmäinen tapaaminen onnistuisikaan.

Ryhmään otetaan maksimissaan kahdeksan vanhempaa. Ryhmä toteutetaan ensisijaisesti etätapaamisina Zoomissa.

Ryhmää ohjaa vertaisryhmänohjaaja ja vertaisosaaja Riikka Kiilo, joka parhaillaan viimeistelee Ohjauksen maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa. Tämä autismikirjon lasten ja nuorten vanhempien ryhmä on osa oppimistehtävää, jossa tarkastellaan eri toimijoiden välisiä valtasuhteita kasvatuksellisessa yhteistyössä ja erityisesti vanhempien kokemusta omasta roolistaan kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Osallistujien tulee huomioda, että ohjaaja voi käyttää tuotoksia (ajatuskartat, yhteiset tehtävät) oppimistehtävän itsereflektiossa täysin anonymisoituina. Tapaamisia ei nauhoiteta tai videoida. Jokaisella osallistujalla on mahdollisuus saada lopullinen työ luettavaksi. Lisätiedot: riikka.kiilo (a) gmail.com