Opinnäytetutkimus neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen haasteista ja tukipalveluiden saannista lapsen vanhemman/vanhempien kertomana.

Olemme saaneet pyynnön jakaa tämä kysely nettisivuillamme! Terv. Aistin väki

Olen Sari Kovaniemi ja opiskelen Turun Ammattikorkeakoulun sosionomi- opintojen parissa. Tutkimukseni kohde, nepsy-lapset ja heidän perheensä, on minulle itselleni tärkeä ja erityinen, sekä henkilökohtaisesti, että ammatillisesti. Olen 50 -vuotias, kahden, nyt jo aikuisen nepsy-lapsen äiti. Olen noin 10 vuoden ajan työskennellyt lastensuojelulaitoksen ohjaajana, ohjaten ja tukien sekä
neuropsykiatrisesti että muilla tavoilla oireilevia erityislapsia. Tutkimustani teenkin tämän työn ohessa.

Teen opinnäytetyöhöni liittyvää tutkimusta neuropsykiatrisesti oireilevan (nepsy) lapsen haasteista ja tukipalveluiden saannista lapsen vanhemman/vanhempien kertomana. Tutkimukseni kohderyhmänä ovat nepsy- lapset, joiden perhe käyttää tai on käyttänyt lastensuojelun tarjoamia tukipalveluja. Tutkimukseni tarkoitus on kartoittaa lapsen haasteita eri ikäkausina sekä lapsen ja perheen saamia tukipalveluja. Ovatko tuet olleet oikea-aikaisia ja riittäviä. Näitä kartoittamalla pyrin löytämään
yhteneväisyyksiä nepsy-lapsen ja hänen perheensä lastensuojelun tukipalvelujen tarpeisiin. Tutkia selittyykö lastensuojelun palvelujen tarve mahdollisesti jonkin tietyn haasteen tai haasteiden yhdistelmän tuomasta kuormituksesta vai ovatko muut lainmukaiset tukipalvelut olleet riittämättömiä
tai jääneet kokonaan saamatta. Turun seudun autismi- ja ADHD yhdistys, eli AISTI ry on mahdollistanut tutkimukseni toimimalla tutkimukseni toimeksiantajana ja julkaisemalla tutkimuskyselyni verkkosivuillaan.

Tutkimuskysely on avoinna heinäkuun ajan ja toivonkin, että vastaisitte kyselyyni, vaikka kesä on kauneimmillaan. Tutkimukseen voit vastata täysin anonyymisti, mitään nimiä, asuinpaikkaa tai yhteystietoja en tutkimuksessani kerää. Olen rakentanut kysymykseni niin, että vastaaminen käy melko nopeasti ja kyselyn voi myös keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Jos tulee jotain kysyttävää tai kommentoitavaa itse tutkimuksesta tai kyselypohjasta, voi olla yhteydessä sähköpostilla: sari.kovaniemi @ gmail.com
Muistutukseksi vielä: Tutkimuksen vastaajana voi olla vain, jos on lastensuojelun palveluja käyttävän tai aiemmin käyttäneen nepsy-lapsen vanhempi.


Linkki tutkimukseen:
https://link.webropolsurveys.com/S/7222751620DB146E

Kiitos osallistumisestasi ja lämmintä ja rentouttavaa loppukesää!