Aistin kesäpäivä 28.7.2021 Rauhaniemessä

Aisti järjestää tänä vuonna kesäpäivän Rauhaniemen virkistyskeskuksessa (vanuttajankatu 5, Kaarina) 28.7. klo 12-17.

Kesäpäivän viettoon ovat tervetulleita kaikki Aisti ry:n jäsenet perheineen. Rauhaniemessä on mahdollisuus uida (sinilevätilanteen salliessa), saunoa ja viettää aikaa saman henkisten ihmisten kanssa. Aisti tarjoaa makkaraa, vaahtokarkkeja, sinappia, ketsuppia, keksiä, mehua, kahvia ja teetä. Voit tuoda vapaasti omia eväitä mukanasi ja käytössä on grilli.

Bonuksena paikalla on tavattavissa kaikki kynnelle kykenevät hallituksen jäsenet, vertaisohjaajia ja ehkä jopa harrasteryhmien ohjaajia.

Ilmoittaudu päivään osoitteessa: https://forms.gle/7XNEvzqDkXoQTMQz8

Päivitämme päivän ohjelmaa lähempänä ajankohtaa!

Kannanotto Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle 28.4.2021

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry lähestyi Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä sähköpostilla koskien esitystä laajasta lisäpanostuksesta lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden tukemiseen. Kannanotolla haluttiin kannustaa lautakunnan jäseniä puoltamaan esitystä kaikilta osin.

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n kannanotto

Turun hyvinvointitoimiala tiedotti 26.4. laajan lisäpanostuksen esittämisestä lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden tukemiseen. Esitystä käsitellään 28.4. lautakunnan kokouksessa. 

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry pitää tehtyä esitystä kaikilta osiltaan hyvänä. Erityisellä ilolla tervehdimme esitystä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten nepsy-neuvolan tai poliklinikan perustamisesta, sillä nykytilanne on kestämätön kaikkien osapuolien kannalta. 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden hoito- ja kuntoutusjärjestelmästä laaditussa THL:n (2017) selvityksessä nousi esiin se, että suurimmalla osalla palveluiden käyttäjistä oli neuropsykiatrinen diagnoosi ja tämän lisäksi käytöshäiriö. Selvityksessä nähtiin selkeitä ongelmia palveluiden toimivuudessa. Aisti ry:ssä tunnistetaan THL:n selvityksen havainnot, sillä Turussa neuropsykiatrisesti oireilevat (ADHD, autismikirjo, Tourette, kehitykselliset kielihäiriöt) lapset ja nuoret jäävät liian usein ilman diagnoosia ja asianmukaista, oikein mitoitettua ja ajoitettua tukea. Särkikankaan (2020) väitöskirjassa selviää, että käyttäjien näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nykyisellään pirstaloituneet ja sen vuoksi riittämättömät. Hajautettu tieto sekä ammattilaisten osaamisen puute ovat johtaneet tilanteeseen, jossa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten vanhemmat joutuvat käyttämään jo ennestään vähäisiä voimavarojaan tiedon etsimiseen. 

Aisti ry:n jäsenistöltä tulleen tiedon mukaan tukitoimista taistelu ja jatkuva avun etsiminen aiheuttaa perheille kohtuutonta kuormaa. Pahimmillaan lapset ja nuoret ehtivät sairastua mielenterveyden häiriöön ennen tutkimusten ja tukitoimien piiriin pääsemistä. Valitettavan usein nämä lapset ja nuoret ajautuvat myös lastensuojelun toimenpiden kohteiksi sen sijaan, että he saisivat tarpeen mukaista erityistä tukea jo peruspalveluiden piiristä. Tämä on kallista, epätarkoituksenmukaista ja ennen kaikkea epäinhimillistä. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan esittämät matalan kynnyksen palvelut ja moniammatillinen nepsy-neuvola, voivat vastata lasten, nuorten ja perheiden ilmeiseen tuen tarpeeseen. Moniammatillinen yhteistyö ja nepsy -piirteiden varhainen tunnistaminen, tulevat edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia, vähentämään perheiden taakkaa ja erityisesti torjumaan Turun sosiaali- ja terveyspalveluiden häiriökysynnästä aiheutuvia kuluja. 

Aisti ry katsoo, että varhainen tunnistaminen ja tuki ennaltaehkäisevät neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöitä, ja ennen kaikkea antavat heille paremman mahdollisuuden kasvaa yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Uutinen nepsy-neuvolasta tai poliklinikasta antaa perheille ja ennen kaikkea neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja nuorille toivoa paremmasta tulevaisuudesta. 

Aisti ry toivoo, että voit äänestää tämän esityksen toteutumisen puolesta ja olla mukana mahdollistamassa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, 

Aistin hallituksen puolesta

Helena Öhman, puheenjohtaja 

Riikka Kiilo, varapuheenjohtaja

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry

Aisti ry:n vuosikokous 11.4.2021 klo 15

KOKOUSKUTSU

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistyksen Aisti ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 11.4.2021 klo 15.00 alkaen etäyhteyksin Zoom-verkkopalvelussa. Kokousta johdetaan Lounatuulet yhteisötalon Pihlaja-salista käsin (Läntinen pitkäkatu 33, Turku).

Ilmoittaudu vuosikokoukseen etukäteen tästä linkistä: https://forms.gle/2k8zYsCuvjP14aDG9

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat. Kokouksen esityslista ohessa. Kokousmateriaalit toimitetaan ilmoittautuneille osallistujille sähköpostilla, samassa viestissä kokouslinkin kanssa. 

Lisätiedot vuosikokouksesta sähköpostitse aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi

Mikäli olet kiinnostunut vaikuttamis- ja vapaaehtoistyöstä hallituksessa niin olethan yhteydessä puheenjohtajaan osoitteeseen puheenjohtaja@aistiyhdistys.fi

Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostitse.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Aistin toiminta 8.3.-31.5.2021

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n hallitus on päättänyt pitää yhdistyksen toiminnan käynnissä niiltä osin kuin viranomaisten ohjeistukset sen mahdollistavat. Näin tuetaan yhdistyksen kohderyhmien hyvinvointia. Yhdistys huomioi kuitenkin toiminnassaan viranomaisten (STM, AVI, THL) antamat ohjeet ja viranomaisten niin määrätessä toiminta keskeytetään.

Yhdistyksen toimenpiteet turvallisen osallistumisen mahdollistamiseksi:

– Kaikki koulutus- ja tiedotustoiminta toteutetaan keväällä 2021 etäyhteyksien kautta (pääasiassa Zoom).

– Vertais-, harraste- ja kerhotoiminta jatkuu etäyhteyksin tai rajoitetuilla osalllistujamäärillä ja jokainen osallistuja ymmärtää, että osallistuminen lähitapaamiseen saattaa johtaa altistumiseen koronavirukselle. Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita hyvin tarkkaan osallistumista ja kaikkien toivotaan käyttävän maskia.

– Vertaistukitoiminnassa jokainen ohjaaja päättää itsenäisesti jääkö ryhmä tauolle vai tapaako ryhmä toimistolla tai etänä. Lähitapaamisissa ohjaajat huolehtivat turvavälien toteutumisesta ja ohjeistavat hygieniakäytänteissä (yskiminen, käsien pesu ja desinfiointi). Ryhmien osallistujamäärää on rajoitettu ja mahdollisien altistumisten varalta lähitapaamisiin osallistujilta kerätään yhteystiedot (nimi+puhelinnumero) anonyymisti. Yhteystiedot säilytetään lukollisessa kaapissa ja ne hävitetään 2-4vkoa tapaamisen jälkeen (lisätiedot tietosuojaselosteessa).

– 2007 tai aiemmin syntyneet joutuvat valitettavasti keskeyttämään uintiharjoitukset ajalla 8.-28.3.2021. Uimaryhmiin voivat osallistua vain 2008 tai myöhemmin syntyneet turvavälejä noudattaen ja kontakteja välttäen. Tämän johdosta uimaryhmiin voidaan ottaa lisää nuoremman ikäryhmän uimareita. Lisätiedot uinti@aistiyhdistys.fi

– Löydä ystävä ja harrastus -vertaiskerhojen toimintaa jatketaan muutamilla lisätapaamisilla.

– Yhdistys on hankkinut ohjaajien ja kävijöiden suojaamiseksi mm. käsidesiä ja maskeja.

Mihinkään yhdistyksen lähitoimintaan ei saa osallistua sairaana (ylähengitystietulehduksen oireet, vatsaoireet, flunssaoireet ylipäänsä). Kaikki ohjaajat on yhdistyksen taholta ohjeistettu ohjaamaan flunssaoireiset osallistujat pois tilaisuudesta.

Yhdistyksen hallitus toivoo, että näillä toimenpiteillä voidaan taata turvallinen osallistuminen kaikkille. On tärkeää muistaa, että jokainen osallistuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisesta toimintaympäristöstä. Hallitus toivoo kaikkien Aistin vertaistuki- harrastus- ja kerhotoimintaan osallistuvien toimivan vastuullisesti ohjeita noudattaen ja muut osallistujat huomioon ottaen.

Lisätietoja aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi

Yhdistyksen hallituksen puolesta,

Riikka Kiilo

varapuheenjohtaja

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry

Aisti ry:n kaikki toiminta tauolla

Aisti ry:n hallitus on päättänyt eilen peruuttaa yhdistyksen kaiken toiminnan* toistaiseksi koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Toiminta on tauolla ainakin 13.5.2020 saakka ja siitä eteenpäin tilanne arvioidaan viikottain uudestaan Valtion, THL:n ja paikallisten ohjeistusten ja suositusten mukaisesti. 

Aisti ry suunnittelee etävertaistukiryhmien järjestämistä toimintatauon ajaksi nettiin. Nyt tällä hetkellä on jo muutama etävertaisryhmän kokoontuminen suunniteltu videopalvelu Zoomin avulla.

Lounatuulet Yhteisötalo on yleisötilaisuuksien ja tapaamisten osalta suljettuna. Lisäksi kattojärjestömme ADHD-liitto ry ja Autismiliitto ry ovat peruneet tapahtumat seuraavan kuukauden ajalta ja suositelleet jäsenyhdistyksille kaikenlaisten ryhmätapaamisten peruutusta ja tapaamisten siirtämistä mahdollisuuksien mukaan nettiin. 

* Kaikki toiminta: vertaistukiryhmät, luentotilaisuudet, harrasteryhmät (uinti ja kerhot), hallituksen tapaamiset, ihan kaikki, paitsi etävertaistukiryhmät.

Hyviä käsienpesuja kaikille! Tavataan taas kun on virukset taltutettu!

Hallituksen puolesta
Riikka Kiilo
Puheenjohtaja
Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry
Lounatuulet yhteisötalo
Läntinen Pitkäkatu 33
20100 Turku
aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi

Mikä ihmeen autismikirjo? -tietoilta netissä 22.4

klo 17.30-19.30

Ilmolinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/EA3AA69894C42E91

Kouluttajana toimii järjestösuunnittelija Marjo Häyry Autismiliitosta

Autismitietoisuusviikon 30.3.-5.4.2020 tapahtumat Turun seudulla

Turun seudulla järjestetään autismitietoisuusviikolla 30.3.-5.4.2020 varsin monipuolisesti ohjelmaa. Tapahtumien lisäksi Radio Robin Hoodin lähetyksissä esiintyy autismikirjon henkilöitä viikon aikana. Radiolähetysten tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Viikon ohjelmaa täydennetään ja tarkennetaan koko ajan!

Olet tervetullut viettämään autismitietoisuusviikkoa ja kansainvälistä autismitietoisuuspäivää 2.4. kanssamme!

30.3.2020 klo 17:30-19:00 Asperger-lasten ja nuorten vanhempien vertaistuki-ilta
Mukana keskustelemassa seksuaaliterapeuttiopiskelija Virginie Lehdonvalo.
Paikka: Aistin ry:n toimisto 202 Lounatuulet Yhteisötalo.
Lisätiedot: aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi

30.3.2020 klo 17:00-19:00 Autismikirjon lasten ja nuorten isovanhempien vertaistuki-ilta
Paikka: Neuvottelutila Koivu (Aistin toimiston vieressä 2. krs) Lounatuulet Yhteisötalo.
Lisätiedot: aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi

31.3.2020 klo 17-19 Mikä ihmeen autismikirjo? – koulutus Happy Housessa
Onko autismikirjo sanana tuttu muttet oikein tiedä mitä se tarkoittaa ja miten autismikirjo ilmenee eri henkilöissä? Jos olet kiinnostunut kuulemaan mitä sanan takaa löytyy niin tämä koulutus on juuri sinua varten. Ensimmäinen kurkistus autismikirjon maailmaan ja mahdollisuus saada vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

Paikka: Happy House, Ursininkatu 11, 20100 Turku.
Ilmoittautuminen 29.3.2020 mennessä haluamallasi tavalla:
linkin kautta  https://forms.gle/PtjxU3i9m2nMoXbY6
tai ilmoittautuminen@vapiry.fi tai puhelimitse 040 726 6003 (Vapi ry) tai suoraan paikan päällä Happy Housessa!

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt Vapi ry:n kanssa.

Lisätiedot: Aisti ry: aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi, Vapi ry: ilmoittautuminen@vapiry.fi tai puh. 040 726 6003

1.4.2020 17:30-19:30 Neurologisesti epätyypillisten aikuisten eli Omituisten otusten vertaistukiryhmä
Paikka: Aistin ry:n toimisto 202 Lounatuulet Yhteisötalo.
Lisätiedot: aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi

4.4.2020 Turun kaupunginkirjasto pääkirjastolla
Linnankatu 2, 20100 Turku
Aisti ry:n ständi aulassa klo 11:30-16:30 tervetuloa tapaamaan yhdistyksen väkeä!
Pääosassa autismikirjo -tilaisuus klo 12-16 studiossa. Kokemuspuheenvuoroja autismikirjolta. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, ei erillistä ilmoittautumista. Ohjelma julkaistaan sen varmistuttua.
Lisätiedot: aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi
Yhteistyössä: Turun kaupunginkirjasto

4.4.2020 klo 15-17 Sateenkirjavien vertaistukiryhmä, joka on tarkoitettu sukupuoleltaan ja seksuaalisuudeltaan moninaisille neurokirjon aikuisille. Uusien kävijöiden toivotaan lähettävän sähköpostia ohjaajalle ennen tapaamista.
Paikka: Aistin ry:n toimisto 202 Lounatuulet Yhteisötalo.
Lisätiedot: sateenkirjavat@aistiyhdistys.fi

Autismiystävälliset elokuvanäytökset
Kino Piispanristi, Jännekatu 2, 20760 Piispanristi
la 4.4.2020 klo 11.30
Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen
su 5.4.2020 klo 11.30
Erityiset (Hors normes)
Näytöksissä matala äänentaso, sali kevyesti valaistu ja tarvittaessa ovikin raollaan.
Liput varattavissa  www.kinopiispanristi.fi , ohjelma julkaistaan alan käytännön mukaan aina viikoksi kerrallaan,
Huomaa varatessasi elokuvan nimen perässä maininta aistiherkille.
Lisätiedot www.kinopiispanristi.fi ja info@kinopiispanristi.fi

5.10.2020 Oivalla ADHD! -tietoilta

Oivalla ADHD! -tietoilta antaa perustietoa siitä, mikä on ADHD. Ilta sopii erinomaisesti sellaisille ADHD-oireisten henkilöiden läheisille tai ammattilaisille, jotka kohtaavat ADHD-oireisia henkilöitä työssään ja joilla on hyvin vähäiset tiedot ADHD:sta.

Oivalla ADHD! -iltoja järjestetään säännöllisesti noin joka toinen kuukausi ja ne ovat kaikki sisällöltään samanlaisia. Mikäli et pääse osallistumaan tähän iltaan, voit osallistua myöhemmin keväällä tai syksyllä vastaavan sisältöiseen iltaan.

Seuraava Oivalla ADHD! -ilta pidetään
maanantaina 5.10.2020
Lounatuulet Yhteisötalon (Läntinen Pitkäkatu 33) Pihlaja-salissa (2. krs.) klo 17.30-19.30.
Kaikki Oivalla ADHD!-tietoillat ovat maksuttomia.

Illan kouluttajana on Karoliina Polvi.

Ilmoittautuminen : https://forms.gle/SXkHN36z7HZC8K4N6

Tervetuloa!

KUTSU – 8.3.2020 VUOSIKOKOUS

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 8.3.2020 klo 15.00 alkaen Lounatuulet Yhteisötalon Koivu-neuvotteluhuoneessa, osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33, 2. krs., 20100 Turku.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat. Kokouksen esityslistan löydät alta 

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!