HAASTE -toimintamalli -Koulutus vanhemmille

HAASTE -toimintamalli -Koulutus vanhemmille

Turussa 20.11.2021

Kohtaatko vanhempana tilanteita, joissa lapsen käyttäytyminen aiheuttaa haittaa lapselle itselleen, häntä lähellä oleville ihmisille tai fyysiselle ympäristölle?

Mikä on HAASTE-toimintamalli?

HAASTE-toimintamallissa haastavaa käyttäytymistä vähennetään positiivisen lähestymistavan ja yhteistyön kautta. Toimintamalli auttaa saamaan henkilön voimavarat paremmin käyttöön ja mahdollistaa, niin onnistumisia, kuin osaamistakin.

Mitä koulutus sisältää?

Koulutuksessa tutustutaan HAASTE-toimintamalliin ja HAASTE-prosessiin. Koulutuksen jälkeen vanhemmilla on valmiuksia tukea lasta HAASTE-prosessin mukaisesti ja siten vähentää ja ennaltaehkäistä haastavaa käyttäytymistä.

Missä ja milloin?

Koulutus järjestetään lauantaina 20.11.2021 klo 10-15 verkkokoulutuksena Zoomissa. Koulutus piti järjestää lähikoulutuksena, mutta osallistujien vähäisen määrän vuoksi koulutus siirrettiin verkkoon ja maksuttomaksi, jotta useammalla olisi mahdollisuus osallistua. Jo ilmoittautuneille ei lähetetä laskua koulutuksesta. Osallistumislinkit lähetetään ilmoittautuneille perjantain 19.11. aikana.

Aisti ry toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Autismiliiton ja Opintokeskus Siviksen kanssa ja kouluttajana toimii HAASTE-toimintamallin asiantuntija Pia-Maria Topi (ent. Ala-Kihniä).

Jos ilmoittautumislomake toimii huonosti, kokeile täyttää se osoitteessa: https://forms.gle/BwWwxHVJ8JdYsfyF7

Asiakkaasta kumppaniksi-hanke

Aisti on yhteistyökumppanina perhekuntoutuskeskus Lausteen Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa. Siinä lastensuojelun läpikäyneistä vanhemmista koulutetaan kokemuskumppaneita nyt lastensuojelussa oleville vanhemmille.

Linkki testiin: Olisitko sinä lastensuojelun puolestapuhuja?

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2308eb93-78eb-49dd-b0fd-aa6ad5bd9e4b?displayId=Fin2002752

Perhekuntoutuskeskus Lauste logo

ADHD lapsuudesta nuoruuteen tiistaina 27.10.2020 klo 8.45-14.45

ETÄYHTEYDELLÄ ZOOM.

Ilmoittaudu:

https://docs.google.com/forms/d/1z69udvyyAl5vZ32hAJ2LbK4mcjzxpDxG8If288ICm_o/edit?ts=5ea06b68

ADHD lapsuudesta nuoruuteen


Aika: 8:45-14:45

Paikka: verkossa (Zoom)

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ja sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ADHD-oireisia lapsia ja nuoria. Myös muut aihepiiristä kiinnostuneet ovat tervetulleita. 

8:45-9:00 Tervetuloa
9.00-10:15 Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, asiantuntijalääkäri Anita Puustjärvi: ADHD:n tunnistaminen ja hoito tauko
10:30-11:45    ADHD:n tunnistaminen ja hoito – jatkuu
11.45-12.45 Lounastauko
12:45-13:30 ”Matkalla aikuisuuteen, nuorten ADHD:n erityispiirteitä –  Psykososiaalinen kuntoutus ja koulun tuki, Arja-Riitta Salmela
tauko
13:30-14:15 Matkalla aikuisuuteen, nuorten ADHD:n erityispiirteitä –  Psykososiaalinen kuntoutus ja koulun tuki – jatkuu
14:15-14:45 Kokemuspuheenvuoro
14:45  Aisti: Kiitos!

Ilmoittautuminen viimeistään 25.10.2020 ylhäällä olevasta linkistä. 

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumisohjeet viim. 26.10.2020
Lisätiedot: aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi