Turun seudun Arjessa alkuun -vertaistoiminta

Turun seudulla Autismi- ja Aspergerliiton Arjessa alkuun -projektin yhteistyökumppanina toimii Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry ja sen vapaaehtoiset sekä ammattilaisverkostot.

Arjessa alkuun -toiminta

 • vapaaehtoistoimintaa, jossa vertaisen voi kohdata omassa arkiympäristössä
 • vertaistukea varhaiseen vaiheeseen, kun autismikirjon diagnoosi on vielä tuore
 • kokemuksiin perustuvaa
 • vastavuoroista
 • positiivista ja voimaannuttavaa sekä vertaisosaajalle että tuen saajalle.

Aisti ry:n koulutetut Arjessa alkuun -vertaisosaajat toimivat Turun seudulla ja heihin saa yhteyden yhteydenottolomakkeella.

Arjessa alkuun -vertaisosaaja on henkilö

 • joka on osallistunut Autismi- ja Aspergerliitto ry:n järjestämään Arjessa alkuun -vertaisosaajakoulutukseen.
 • jolla on kokemusta siitä, kun perheenjäsen tai hän itse on saanut autismin kirjon diagnoosin. Hän on sinut asian kanssa ja valmis tukemaan toisia, joille diagnoosi on tuore asia.
 • joka tietää, miten autismikirjo voi vaikuttaa omaan tai perheen arkeen. Hän tunnistaa autismikirjon erityispiirteitä ja osaa kertoa niihin liittyviä kokemuksia elämästä. Hän tietää, että elämä on välillä haasteellista, mutta osaa antaa positiivista tukea sitä tarvitsevalle.
 • joka tunnistaa oman jaksamisensa rajat vertaisosaajana.
 • tuo tärkeää tietoa oman elämänkokemuksensa kautta ammattilaisten antaman tiedon rinnalle.
 • osaa ohjata tukea tarvitsevan mukaan jäsenyhdistyksen toimintaan ja rohkaista olemaan yhteydessä ammattilaisiin tai Autismi- ja Aspergerliiton palveluneuvontaan.