Edunvalvonta

Aistin tavoitteena on

• edistää autismikirjon ja ADHD-oireisten henkilöiden perusoikeuksien toteutumista,
• lisätä autismikirjoa ja ADHD:tä koskevaa ymmärrystä ja tietoa,
• ehkäistä autismikirjoon ja ADHD-oireisiin kuuluvien lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän perheidensä syrjäytymistä.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Aisti 

• välittää jäsenilleen tietoa autismikirjosta ja ADHD:stä mahdollisimman monipuolisesti,
• järjestää vertaistuki-, koulutus- ja tiedotustoimintaa,
• järjestää harrastus- ja virkistystoimintaa,
• tekee yhteistyötä vastaavien yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä päättäjien, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa,
• tekee aloitteita ja antaa lausuntoja päättäjille, viranomaisille ja asiantuntijoille.