Sosiaalipalvelut

Lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista löydät täältä ja asetuksen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista täältä.

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tarpeisiin verkossa julkaistu sosiaaliturvaopas on päivitetty vuoden 2012 tasalle. Kansanterveys-, postilas- ja vammaisjärjestöjen kokoaman oppaan löydät täältä.

Tietoa Turun kaupungin vammaisten ja kehitysvammaisten palveuista löydät täältä.

Muita hyödyllisiä linkkejä

Kela

Kelan etuusohjeet ovat ohjeita, joita Kelan toimistoissa käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä ja neuvonnassa. Ohjeet on ensisijaisesti tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön, mutta niistä voi olla apua myös hakijalle.

Kehitysvammahuollon tietopankki

Sosiaaliportti sosiaalialan ammattilaisille

Vammaispalvelujen käsikirja

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas (12 kieliversiota)