Vertaistuki

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry järjestää vertaistukitoimintaa. ADHD-aikuisille, ADHD-lasten ja -nuorten perheille ja isovanhemmille, ADHD-henkilöiden oireettomille puolisoille,  aikuisille neurologisesti poikkeaville henkilöille, autismin kirjon lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä asperger-lasten ja -nuorten vanhemmille on kaikille omat ryhmänsä, joissa pääsee keskustelemaan muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Nepsyplus-vertaistukiryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsilla ja/tai nuorilla on neuropsykiatrisen diagnoosin lisäksi myös muita sairauksia tai vammoja, esimerkiksi diabetes, astma, reuma jne.  on tarkoitettu Lisäksi Maskussa kokoontuu erityislasten vanhemmille suunnattu paikallinen vertaistukiryhmä. Vertaistukitoimintaa on myös Facebookissa. Sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta pääset tutustumaan tarkemmin vertaistukiryhmiin.