Autismiliiton vertaisperheet ja vertaisosaajat

Voimaa vertaisosaajalta!

Autismiliiton vertaisosaajat antavat tukea, kun autismikirjon diagnoosi on tuore tai ole vielä varmistunut. Vertaisosaajat ovat autismikirjon aikuisia, vanhempia ja omaisia, joilla on omakohtainen kokemus autismikirjosta ja arjessa selviytymisestä.

Kaikki vertaisosaajat ovat käyneet Autismiliiton vertaisosaajakoulutuksen. He tekevät vapaaehtoistyötä. He antavat lyhytkestoista tukea täysi-ikäisille.

Jos kaipaat kuuntelijaa, keskustelua tai tukea, ota yhteys vertaisosaajaan:
www.autismiliitto.fi/vertaisosaaja

Vertaisperhetoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, samantyyppisten kokemusten jakamiseen, tuen antamiseen ja välittämiseen.

Vertaisperheisiin voit ottaa yhteyttä niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Yhteyttä voit ottaa esimerkiksi silloin, kun arjessa jaksaminen mietityttää tai kun haluaa jakaa ilon ja onnistumisen kokemuksia. Vertaisperheisiin voit olla yhteydessä sähköpostitse tai soittamalla.

Vertaisperheiden yhteystiedot: Vertaisperheet

Vertaisperheillä ja vertaisosaajilla on vahva arjesta selviytymisen kokemus.