Nepsyopiskelijoiden vertaistukiryhmä

Nepsyopiskelijoiden avoin vertaistukiryhmä on tarkoitettu kaikille korkeakouluopiskelijoille, jotka tunnistavat neuropsykiatrisia piirteitä (autismikirjo, ADHD, Tourette) itsessään (diagnoosia ei tarvita!) ja jotka ajattelevat, että ryhmän tuesta voisi olla apua ja iloa opintoihin ja vapaa-aikaan. Ryhmässä  jutellaan viimeisimmistä omista opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvistä asioista ja ideoidaan yhdessä opiskelun sujumista helpottavia keinoja.

Voit tutustua ryhmän sääntöihin tästä:

Ryhmää ohjaa Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n vertaistukiohjaaja. Lisätiedot: aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi

Ryhmän seuraavat tapaamiset

30.9.2021 klo 17.00-19:00 Aistin toimistolla (Läntinen Pitkäkatu 33, 2.krs, Turku)

Ilmoittaudu mukaan: https://forms.gle/D1GW3JPxKzVNXA5w8

HUOM! Lue Covid-tiedote alta!

Jokaisen osallistujan tulee tiedostaa, että vertaistuki-iltaan osallistumiseen liittyy koronaviruksen aiheuttamia riskejä. Vertaistuki-iltaan ei voi osallistua sairaana tai edes lieväoireisena ja ohjaajalla on oikeus pyytää oirehtivaa osallistujaa poistumaan. Riskiryhmiin kuuluvien osallistujien tulee pohtia huolellisesti vertaistuki-iltaan osallistumista. Tapaamisissa tulee noudattaa turvavälejä ja turvata kaikkien turvallinen osallistuminen noudattamalla voimassaolevia hygieniaohjeita. Ryhmänohjaajat muistuttavat ohjeista.

Kaikki vertaistuki-illaan osallistujat täyttävät tilaisuudessa yhteystietolomakeen (nimi + Lomakkeella annettavia tietoja käytetään vain tapaamiseen liittyvään tiedottamiseen ja tarvittaessa Covid-19 jäljitykseen. Mikäli tilaisuudessa ilmenee altistuminen Covid-19 virukselle joko yhdistys tai tartuntoja jäljittävät viranomaiset ovat yhteydessä osallistujiin annettujen yhteystietojen pohjalta.Tiedot tuhotaan kaksi viikkoa ryhmän kokoontumisen jälkeen. Tietoja käsittelevät vain ryhmän vastuuhenkilöt yhdistyksessä.