Yhdistys

Aisti on tammikuussa 2012 perustettu yhdistys, jonka sydämenasiana on autismikirjon ja ADHD-henkilöiden sekä heidän perheidensä edunvalvonta ja tukeminen eri tavoin. Aistin monipuolisesta toiminnasta tiedotetaan näillä sivuilla, jotka kannattaakin tallentaa omiin suosikkeihin.

Vertaistukitoiminnan lisäksi Aisti mm. järjestää harrastusryhmiä ja viikonloppuleirejä  lapsille ja nuorille, koko perheelle (myös isovanhemmille) yhteisiä retkiä ja toimintapäiviä. Aistin tavoitteena on paitsi lisätä autismikirjon ja ADHD:n näkyvyyttä myös edistää ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta ja valvoa jäsentensä kaikinpuolisten etujen toteutumista.

Aisti ry toimii vapaaehtoisvoimin eikä yhdistyksellä ole vakituista henkilökuntaa. Ainoastaan kerhojen, harrasteryhmien ja leirien ohjaajat sekä lastenhoitajat saavat työstään korvauksen. Päävastuun toiminnan suunnittelusta, tiedottamisesta ja toteuttamisesta kantaa yhdistyksen hallitus. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, päiväkirjavihon tuotoilla ja erilaisilla lahjoituksilla ja avustuksilla, joita hallitus aktiivisesti hakee.

Toiminnan sisältöön ja laatuun voi jokainen vaikuttaa osallistumalla yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen esimerkiksi perhepäivissä, vertaistukiryhmissä tai internetissä. Jokainen idea ja käsipari on tervetullut!

Aisti on Autismiliiton jäsen, ja vuoden 2013 alusta myös ADHD-liiton jäsen.

Yhdistyksen esitettä saa tulostaa ja jakaa henkilöille, joiden arvelet olevan kiinnostunut toiminnastamme.