Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 14.3.2012

 

  1. Rekisterinpitäjä: Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti,  e-mail: aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi
  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Riitta Nykänen, e-mail: aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi
  3. Rekisterin nimi: Aisti-yhdistyksen jäsenrekisteri.
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhdistys kerää henkilötietoja jäsenten ja yhdistyksen välillä tapahtuvan yhteydenpidon hoitamiseksi.
  5. Rekisterin tietosisältö: Jäsenrekisteriin kirjataan yhdistyslain 11§:ssä määriteltyjen jäsenluettelotietojen (nimi ja kotipaikka) lisäksi jäsenen yhteystiedot (osoite ja sähköpostiosoite) sekä tieto jäsenen valitsemasta jäsenlehdestä/jäsenlehdistä.
  6. Säännönmukaiset tietolähteet: Yhdistys kerää kutakin jäsentä koskevat tiedot jäseneltä itseltään ja velvoittaa hänet ilmoittamaan mahdolliset muutokset yhdistykselle.
  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Koska yhdistyksen jäsen on Autismi- ja aspergerliiton ja/tai ADHD-liiton jäsenlehden tilaaja, hänen henkilötietonsa (nimi ja osoite) luovutetaan edellä mainittujen liittojen lehtitilaajarekisteriin.
  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA: ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä.
  9. Rekisteri suojauksen periaatteet: A. Manuaalinen aineisto: Paperiset jäsenhakulomakkeet hävitetään silppuamalla rekisteröitymisen jälkeen.  B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Internetin kautta liityttyessä annettavat henkilötiedot ilmoitetaan suojatun tietoverkkoyhteyden kautta. Jäsenrekisterin käyttöoikeudet ovat jäsenrekisterinhoitajalla, puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Erostaan ilmoittaneen ja erotetun  jäsenen henkilö- ja yhteystiedot poistetaan rekisteristä.